با ما تماس بگیرید

آدرس: جمهوری خودمختار نخجوان. قریه آگبولاگ ولسوالی شهبوز

تلفن: +994602040054 
ایمیل: info@agbulaq.com

اینستاگرام: agbulaq_ski_center
فیس بوک: agbulaqxizekmerkezi