XİZƏK MƏKTƏBİ

YENİ BAŞLAYANLAR ÜÇÜN TƏLİMLƏR

Ağbulaq xizək məktəbində Türkiyədən dəvət olunmuş ixtisaslı təlimçilər müxtəlif hazırlıq səviyyəsi olan xizəkçilər üçün təlimlər həyata keçirir və təhlükəsizliyin təmin edilməsini öyrədirlər.

İlkin öyrənmə metodu
İlkin öyrənənlər üçün xüsusi sürüşmə zonası mövcuddur. Təlimçilər  xizəklə sürüşmənin əsas fəlsəfəsini, ayaqüstə dayana bilmə və s. priyomları öyrətdikdən sonra, sürüşmə zamanı qarşıya çıxan çətinlikləri və sürüşmə zamanı yalnış qərarvermələri aradan qaldırırlar.
Fərdi/saat
Qiyməti

1 saat

7 AZN

2 saat

12 AZN

3 saat

15 AZN

Qrup/saat
Qiyməti

1 saat

5 AZN

2 saat

10 AZN

3 saat

15 AZN